รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 00: ไม่ระบุ 01 : มากที่สุด 02 : มาก 03 : ปานกลาง 04 : น้อย 05 : น้อยที่สุด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,7983,63595.712,57900.0043016.6780731.2998838.312399.271114.30
ปริญญาตรี ปกติ3,7433,58695.812,54000.0042416.6978931.0697838.502369.291094.29
ปริญญาตรี สมทบ554989.093900.00615.381846.151025.6437.6925.13
บริหารธุรกิจ84481496.4559700.008313.9020935.0124240.54477.87162.68
ปริญญาตรี ปกติ84481496.4559700.008313.9020935.0124240.54477.87162.68
การจัดการ21721398.1615200.00127.895536.187046.05127.8931.97
การตลาด18517494.0512800.002317.974031.255240.63107.8132.34
การเงิน12412096.778200.0089.762530.493846.3489.7633.66
บัญชี22321696.8617000.003621.186638.825532.35105.8831.76
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ959195.796500.0046.152335.382741.54710.7746.15
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร11811395.767500.001418.671824.003445.3334.0056.67
ปริญญาตรี ปกติ11811395.767500.001418.671824.003445.3334.0056.67
การจัดการ1111100.00200.0000.002100.0000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ77100.00600.0000.00233.33466.6700.0000.00
การประมง333296.972100.00419.05523.81733.3329.52314.29
พัฒนาการท่องเที่ยว111090.91900.00111.11111.11666.6700.00111.11
รัฐศาสตร์393794.872500.00520.00416.001352.0014.0014.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช171694.121200.00433.33433.33433.3300.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ27726896.7520400.003818.637235.297034.31167.8473.43
ปริญญาตรี ปกติ27726896.7520400.003818.637235.297034.31167.8473.43
การจัดการชุมชน66100.00500.00120.0000.00240.00240.0000.00
การตลาด55100.00200.0000.00150.0000.0000.00150.00
บัญชี1717100.001300.00323.08430.77430.77215.3800.00
บัญชี77100.00700.00114.29342.86342.8600.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3131100.002000.0015.00630.00735.00210.00420.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9666.67200.0000.0000.00150.00150.0000.00
รัฐศาสตร์474493.623000.00310.001240.001033.33310.0013.33
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1313100.001200.0018.33325.00866.6700.0000.00
เกษตรป่าไม้646398.444100.00614.631741.461639.0224.8800.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช2323100.002300.00730.43730.43834.7814.3500.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์373697.303500.001234.291440.00822.8612.8600.00
เทคโนโลยีชีวภาพ8787.50700.00228.57114.29228.57228.5700.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร55100.00500.00120.00240.00120.0000.00120.00
เศรษฐศาสตร์55100.00200.0000.002100.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว18818095.7411200.00119.822623.215549.111412.5065.36
ปริญญาตรี ปกติ18818095.7411200.00119.822623.215549.111412.5065.36
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว343294.122100.00419.05733.33838.1029.5200.00
พัฒนาการท่องเที่ยว15414896.109100.0077.691920.884751.651213.1966.59
วิทยาลัยบริหารศาสตร์20019597.5012000.001310.832621.675445.002218.3354.17
ปริญญาตรี ปกติ19118797.9111600.001210.342521.555345.692118.1054.31
การบริหารท้องถิ่น6583.33300.00133.3300.00266.6700.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์918997.806300.00812.701117.463047.621320.6311.59
รัฐศาสตร์949398.945000.0036.001428.002142.00816.0048.00
ปริญญาตรี สมทบ9888.89400.00125.00125.00125.00125.0000.00
การบริหารท้องถิ่น33100.00200.00150.00150.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์6583.33200.0000.0000.00150.00150.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ16415493.9011100.001311.713127.934944.141311.7154.50
ปริญญาตรี ปกติ16415493.9011100.001311.713127.934944.141311.7154.50
การประมง13712792.709400.001111.702627.664143.621212.7744.26
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2727100.001700.00211.76529.41847.0615.8815.88
ผลิตกรรมการเกษตร68965394.7843100.009321.5813832.0213130.39439.98266.03
ปริญญาตรี ปกติ64361295.1839600.008822.2212130.5612230.814110.35246.06
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร514792.163400.00514.71720.591647.0625.88411.76
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร605896.673900.001230.771538.46820.5125.1325.13
ปฐพีศาสตร์383797.372000.00420.00315.00945.00315.0015.00
พืชสวน15615599.3611000.003430.913531.822926.3676.3654.55
พืชสวน (พืชผัก)121083.33500.00360.00120.00120.0000.0000.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)191894.74800.00112.50337.50450.0000.0000.00
พืชสวน (ไม้ผล)171376.47700.00114.29457.1400.00114.29114.29
พืชไร่13812993.488600.001517.443136.052832.561112.7911.16
วิทยาการสมุนไพร1717100.001200.00216.67325.00433.33216.6718.33
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)423992.862200.00313.64522.73940.9129.09313.64
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)323093.751500.00320.00320.00533.33320.0016.67
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)4545100.003000.00413.33723.33930.00620.00413.33
เกษตรเคมี161487.50800.00112.50450.0000.00225.00112.50
ปริญญาตรี สมทบ464189.133500.00514.291748.57925.7125.7125.71
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร10880.00600.00116.67350.00233.3300.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร363391.672900.00413.791448.28724.1426.9026.90
สารสนเทศและการสื่อสาร645992.194500.001840.001226.671226.6712.2224.44
ปริญญาตรี ปกติ645992.194500.001840.001226.671226.6712.2224.44
การสื่อสารดิจิทัล645992.194500.001840.001226.671226.6712.2224.44
วิทยาศาสตร์25623892.9716500.003320.004124.856036.362112.7395.45
ปริญญาตรี ปกติ25623892.9716500.003320.004124.856036.362112.7395.45
คณิตศาสตร์3838100.002400.00312.501041.67520.83416.6728.33
ฟิสิกส์ประยุกต์1616100.00900.0000.00333.33333.33111.11222.22
วัสดุศาสตร์1111100.001000.00110.00110.00660.00110.00110.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์726488.894700.00919.151225.531838.3048.5136.38
สถิติ1414100.001000.0000.00110.00770.00220.0000.00
เคมี151493.33800.00225.00112.50450.00112.5000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ131076.92700.00114.29114.29457.14114.2900.00
เทคโนโลยีชีวภาพ454088.892100.00314.29523.81838.10419.0514.76
เทคโนโลยีสารสนเทศ323196.882900.001448.28724.14517.24310.3400.00
ศิลปศาสตร์1039996.128500.001112.943035.293642.3567.0622.35
ปริญญาตรี ปกติ1039996.128500.001112.943035.293642.3567.0622.35
นิเทศศาสตร์บูรณาการ615996.725000.00612.001530.002550.0024.0024.00
ภาษาอังกฤษ424095.243500.00514.291542.861131.43411.4300.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน12711892.917500.001216.002229.332938.67810.6745.33
ปริญญาตรี ปกติ12711892.917500.001216.002229.332938.67810.6745.33
พลังงานทดแทน898494.386000.00915.001728.332338.33711.6746.67
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน383489.471500.00320.00533.33640.0016.6700.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม767497.376000.001931.672745.001321.6700.0011.67
ปริญญาตรี ปกติ767497.376000.001931.672745.001321.6700.0011.67
ภูมิสถาปัตยกรรม262596.151800.00844.44527.78422.2200.0015.56
สถาปัตยกรรม292896.552400.00312.501666.67520.8300.0000.00
เทคโนโลยีภูมิทัศน์2121100.001800.00844.44633.33422.2200.0000.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร22721896.0414200.001913.383726.066545.77149.8674.93
ปริญญาตรี ปกติ22721896.0414200.001913.383726.066545.77149.8674.93
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร626198.394600.00715.221736.962043.4812.1712.17
วิศวกรรมอาหาร504590.002500.0014.00832.00936.00624.0014.00
วิศวกรรมเกษตร656396.923500.00514.29617.142057.14411.4300.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์1818100.001400.00428.57428.57428.5717.1417.14
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว323196.882200.0029.0929.091254.5529.09418.18
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี18317897.2715600.003925.005635.904327.56106.4174.49
ปริญญาตรี ปกติ18317897.2715600.003925.005635.904327.56106.4174.49
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)585696.555200.001223.082446.151019.2359.6211.92
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)484797.924200.00921.431433.331535.7124.7612.38
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1515100.001000.00110.00220.00440.00220.00110.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)626096.775200.001732.691630.771426.9211.9247.69
เศรษฐศาสตร์28227497.1620100.00146.976230.859547.262110.4594.48
ปริญญาตรี ปกติ28227497.1620100.00146.976230.859547.262110.4594.48
เศรษฐศาสตร์828198.786300.0034.762031.753047.62812.7023.17
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ413892.681700.00317.65635.29741.1815.8800.00
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์878698.857000.0045.712332.862941.43912.8657.14
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม3266.67100.0000.0000.001100.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม696797.105000.0048.001326.002856.0036.0024.00