รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามระยะเวลาในการหางานทำ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ ได้งานทำ 00 : ไม่ระบุ 01 : ผู้ที่หางานได้ก่อนจบการศึกษา หรือได้งานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา 02 : 1 – 2 เดือน 03 : 3 – 6 เดือน 04 : 7 - 9 เดือน 05 : 10 - 12 เดือน 06 : มากกว่า 1 ปี 07 : เป็นงานเดิมก่อนมาศึกษา หรือได้งานทำระหว่างศึกษา
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,7983,63595.712,57900.0061023.6581631.6457822.4129211.32953.68652.521194.61
ปริญญาตรี ปกติ3,7433,58695.812,54000.0060523.8280931.8557222.5228711.30953.74622.441064.17
ปริญญาตรี สมทบ554989.093900.00512.82717.95615.38512.8200.0037.691333.33
บริหารธุรกิจ84481496.4559700.0015325.6318631.1612821.446010.05294.86132.18284.69
ปริญญาตรี ปกติ84481496.4559700.0015325.6318631.1612821.446010.05294.86132.18284.69
การจัดการ21721398.1615200.003925.664529.613221.051811.8453.2942.6395.92
การตลาด18517494.0512800.004232.813426.562317.9797.0375.4721.56118.59
การเงิน12412096.778200.001012.203239.022328.051113.4144.8800.0022.44
บัญชี22321696.8617000.005130.006035.292816.47137.6584.7163.5342.35
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ959195.796500.001116.921523.082233.85913.8557.6911.5423.08
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร11811395.767500.002634.672026.671520.0079.3311.3322.6734.00
ปริญญาตรี ปกติ11811395.767500.002634.672026.671520.0079.3311.3322.6734.00
การจัดการ1111100.00200.00150.0000.0000.00150.0000.0000.0000.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ77100.00600.0000.00350.00233.33116.6700.0000.0000.00
การประมง333296.972100.001047.62628.5729.5200.0000.0029.5214.76
พัฒนาการท่องเที่ยว111090.91900.00555.5600.00333.3300.00111.1100.0000.00
รัฐศาสตร์393794.872500.00624.00832.00728.0028.0000.0000.0014.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช171694.121200.00433.33325.0018.33325.0000.0000.0018.33
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ27726896.7520400.004522.067034.314321.082411.7673.4362.9483.92
ปริญญาตรี ปกติ27726896.7520400.004522.067034.314321.082411.7673.4362.9483.92
การจัดการชุมชน66100.00500.0000.00360.00240.0000.0000.0000.0000.00
การตลาด55100.00200.0000.00150.0000.0000.0000.0000.00150.00
บัญชี1717100.001300.00215.38323.08430.77430.7700.0000.0000.00
บัญชี77100.00700.00228.57342.8600.0000.0000.00228.5700.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3131100.002000.00630.00630.00315.00315.00210.0000.0000.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9666.67200.0000.0000.00150.0000.0000.00150.0000.00
รัฐศาสตร์474493.623000.00310.001240.00413.33516.6713.3313.33310.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1313100.001200.00433.33433.33325.0000.0000.0000.0018.33
เกษตรป่าไม้646398.444100.00512.201536.591536.59512.2012.4400.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช2323100.002300.00417.39939.13417.39313.0414.3514.3514.35
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์373697.303500.001851.431028.5738.5738.5700.0000.0012.86
เทคโนโลยีชีวภาพ8787.50700.0000.00114.29228.5700.00228.57114.29114.29
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร55100.00500.00120.00240.00240.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์55100.00200.0000.00150.0000.00150.0000.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว18818095.7411200.002623.213632.142421.431513.3943.5721.7954.46
ปริญญาตรี ปกติ18818095.7411200.002623.213632.142421.431513.3943.5721.7954.46
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว343294.122100.00628.57838.10314.29314.2914.7600.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว15414896.109100.002021.982830.772123.081213.1933.3022.2055.49
วิทยาลัยบริหารศาสตร์20019597.5012000.002420.004033.333025.00119.1754.1754.1754.17
ปริญญาตรี ปกติ19118797.9111600.002319.833933.622925.00119.4854.3143.4554.31
การบริหารท้องถิ่น6583.33300.00133.3300.0000.0000.0000.00266.6700.00
รัฐประศาสนศาสตร์918997.806300.001117.462234.921625.40711.1134.7600.0046.35
รัฐศาสตร์949398.945000.001122.001734.001326.0048.0024.0024.0012.00
ปริญญาตรี สมทบ9888.89400.00125.00125.00125.0000.0000.00125.0000.00
การบริหารท้องถิ่น33100.00200.0000.00150.0000.0000.0000.00150.0000.00
รัฐศาสตร์6583.33200.00150.0000.00150.0000.0000.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ16415493.9011100.003531.533027.032219.8298.1154.5065.4143.60
ปริญญาตรี ปกติ16415493.9011100.003531.533027.032219.8298.1154.5065.4143.60
การประมง13712792.709400.003031.912425.531819.1588.5155.3266.3833.19
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2727100.001700.00529.41635.29423.5315.8800.0000.0015.88
ผลิตกรรมการเกษตร68965394.7843100.0010624.5912529.009020.885713.23194.41133.02214.87
ปริญญาตรี ปกติ64361295.1839600.0010225.7611930.058521.465213.13194.80112.7882.02
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร514792.163400.001235.291029.41411.76514.7100.0012.9425.88
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร605896.673900.001128.21512.821025.64615.38410.2625.1312.56
ปฐพีศาสตร์383797.372000.00210.00630.00945.0000.00210.0015.0000.00
พืชสวน15615599.3611000.002926.363935.452320.911210.9132.7321.8221.82
พืชสวน (พืชผัก)121083.33500.00360.00120.0000.0000.0000.00120.0000.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)191894.74800.00337.50225.0000.00112.5000.00225.0000.00
พืชสวน (ไม้ผล)171376.47700.00228.5700.00114.29114.29114.2900.00228.57
พืชไร่13812993.488600.002225.583034.881416.281416.2844.6511.1611.16
วิทยาการสมุนไพร1717100.001200.0018.33216.67433.33325.00216.6700.0000.00
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)423992.862200.00313.64836.36522.73418.1829.0900.0000.00
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)323093.751500.00533.33320.00640.0016.6700.0000.0000.00
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)4545100.003000.00620.00930.00826.67516.6713.3313.3300.00
เกษตรเคมี161487.50800.00337.50450.00112.5000.0000.0000.0000.00
ปริญญาตรี สมทบ464189.133500.00411.43617.14514.29514.2900.0025.711337.14
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร10880.00600.00350.0000.0000.00116.6700.00116.67116.67
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร363391.672900.0013.45620.69517.24413.7900.0013.451241.38
สารสนเทศและการสื่อสาร645992.194500.00715.561533.331226.6736.6724.4412.22511.11
ปริญญาตรี ปกติ645992.194500.00715.561533.331226.6736.6724.4412.22511.11
การสื่อสารดิจิทัล645992.194500.00715.561533.331226.6736.6724.4412.22511.11
วิทยาศาสตร์25623892.9716500.004124.856338.182414.551710.3063.6453.0384.85
ปริญญาตรี ปกติ25623892.9716500.004124.856338.182414.551710.3063.6453.0384.85
คณิตศาสตร์3838100.002400.00416.67833.33416.67625.0028.3300.0000.00
ฟิสิกส์ประยุกต์1616100.00900.00111.11666.67111.1100.0000.00111.1100.00
วัสดุศาสตร์1111100.001000.00330.00440.00110.00110.0000.00110.0000.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์726488.894700.001123.401838.30714.8924.2600.0012.13714.89
สถิติ1414100.001000.00110.00330.00330.0000.00220.00110.0000.00
เคมี151493.33800.00112.50562.50225.0000.0000.0000.0000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ131076.92700.0000.00571.43114.29114.2900.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ454088.892100.00628.57733.33314.29314.2900.0014.7614.76
เทคโนโลยีสารสนเทศ323196.882900.001448.28724.1426.90413.7926.9000.0000.00
ศิลปศาสตร์1039996.128500.002327.061922.352630.591112.9433.5311.1822.35
ปริญญาตรี ปกติ1039996.128500.002327.061922.352630.591112.9433.5311.1822.35
นิเทศศาสตร์บูรณาการ615996.725000.001224.00918.001530.00918.0036.0012.0012.00
ภาษาอังกฤษ424095.243500.001131.431028.571131.4325.7100.0000.0012.86
วิทยาลัยพลังงานทดแทน12711892.917500.001621.332533.331418.671013.3322.6711.3379.33
ปริญญาตรี ปกติ12711892.917500.001621.332533.331418.671013.3322.6711.3379.33
พลังงานทดแทน898494.386000.001118.331931.671220.001016.6711.6711.67610.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน383489.471500.00533.33640.00213.3300.0016.6700.0016.67
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม767497.376000.001220.001931.671728.33711.6711.6711.6735.00
ปริญญาตรี ปกติ767497.376000.001220.001931.671728.33711.6711.6711.6735.00
ภูมิสถาปัตยกรรม262596.151800.00316.67633.33844.4415.5600.0000.0000.00
สถาปัตยกรรม292896.552400.00729.17833.33416.67416.6700.0000.0014.17
เทคโนโลยีภูมิทัศน์2121100.001800.00211.11527.78527.78211.1115.5615.56211.11
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร22721896.0414200.002316.205538.733423.941510.5674.9310.7074.93
ปริญญาตรี ปกติ22721896.0414200.002316.205538.733423.941510.5674.9310.7074.93
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร626198.394600.0048.701634.781532.61817.3912.1700.0024.35
วิศวกรรมอาหาร504590.002500.00312.001144.00728.0028.0014.0000.0014.00
วิศวกรรมเกษตร656396.923500.00617.141131.43720.00411.4338.5712.8638.57
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์1818100.001400.00321.43857.14214.2917.1400.0000.0000.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว323196.882200.00731.82940.91313.6400.0029.0900.0014.55
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี18317897.2715600.003723.725333.973321.151912.1831.9242.5663.85
ปริญญาตรี ปกติ18317897.2715600.003723.725333.973321.151912.1831.9242.5663.85
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)585696.555200.001325.001834.62917.31713.4623.8523.8511.92
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)484797.924200.00921.431740.48716.67614.2900.0012.3812.38
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1515100.001000.0000.00440.00330.00110.00110.0000.00110.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)626096.775200.001528.851426.921426.9259.6200.0011.9235.77
เศรษฐศาสตร์28227497.1620100.003617.916029.856632.842713.4310.5041.9973.48
ปริญญาตรี ปกติ28227497.1620100.003617.916029.856632.842713.4310.5041.9973.48
เศรษฐศาสตร์828198.786300.001015.871726.982133.331219.0500.0011.5923.17
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ413892.681700.00423.53211.76741.1815.8800.0015.88211.76
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์878698.857000.001115.712637.142130.00811.4300.0011.4334.29
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม3266.67100.001100.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม696797.105000.001020.001530.001734.00612.0012.0012.0000.00