รายงานสถิติบัณฑิตที่มีงานทำทั้งหมด แยกตามเงินเดือนที่ได้รับ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ มีงานทำ ไม่ได้รับค่าจ้าง รายได้ 1-7,940 รายได้ 7,941-10,000 รายได้ 10,001-15,000 รายได้ 15,001-20,000 รายได้ 20,001 ขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,7983,63595.712,579291.121596.1755721.601,22047.3145817.761566.05
ปริญญาตรี ปกติ3,7433,58695.812,540291.141556.1054121.301,20647.4845617.951536.02
ปริญญาตรี สมทบ554989.093900.00410.261641.031435.9025.1337.69
บริหารธุรกิจ84481496.4559730.50274.5216828.1429048.588914.91203.35
ปริญญาตรี ปกติ84481496.4559730.50274.5216828.1429048.588914.91203.35
การจัดการ21721398.1615210.6653.295234.217448.68138.5574.61
การตลาด18517494.0512810.7864.693023.446248.442317.9764.69
การเงิน12412096.778200.0022.442732.934048.781214.6311.22
บัญชี22321696.8617010.5984.714224.719555.882112.3531.76
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ959195.796500.0069.231726.151929.232030.7734.62
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร11811395.767522.671114.672736.002938.6745.3322.67
ปริญญาตรี ปกติ11811395.767522.671114.672736.002938.6745.3322.67
การจัดการ1111100.00200.0000.0000.00150.0000.00150.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ77100.00600.00233.33350.00116.6700.0000.00
การประมง333296.972100.0029.52419.051257.1429.5214.76
พัฒนาการท่องเที่ยว111090.91900.0000.00555.56333.33111.1100.00
รัฐศาสตร์393794.872528.0028.001144.00936.0014.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช171694.121200.00541.67433.33325.0000.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ27726896.7520441.96146.863919.128541.674622.55167.84
ปริญญาตรี ปกติ27726896.7520441.96146.863919.128541.674622.55167.84
การจัดการชุมชน66100.00500.0000.00120.00360.0000.00120.00
การตลาด55100.00200.00150.0000.0000.00150.0000.00
บัญชี1717100.001300.0000.00430.77753.85215.3800.00
บัญชี77100.00700.0000.0000.00457.14228.57114.29
พัฒนาการท่องเที่ยว3131100.002015.0000.00630.00630.00630.0015.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9666.672150.0000.00150.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์474493.623013.33516.67413.331136.67620.00310.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1313100.001200.0018.33216.67325.00433.33216.67
เกษตรป่าไม้646398.444112.4424.881434.152151.2224.8812.44
เทคโนโลยีการผลิตพืช2323100.002300.00313.04417.391043.48626.0900.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์373697.303500.0012.8625.711337.141542.86411.43
เทคโนโลยีชีวภาพ8787.50700.0000.00114.29457.14114.29114.29
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร55100.00500.00120.0000.00360.00120.0000.00
เศรษฐศาสตร์55100.00200.0000.0000.0000.0000.002100.00
พัฒนาการท่องเที่ยว18818095.7411200.0054.463833.934943.751311.6176.25
ปริญญาตรี ปกติ18818095.7411200.0054.463833.934943.751311.6176.25
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว343294.122100.0000.00314.291257.1429.52419.05
พัฒนาการท่องเที่ยว15414896.109100.0055.493538.463740.661112.0933.30
วิทยาลัยบริหารศาสตร์20019597.5012010.831210.003125.835848.331512.5032.50
ปริญญาตรี ปกติ19118797.9111610.86119.482925.005749.141512.9332.59
การบริหารท้องถิ่น6583.33300.0000.0000.00266.6700.00133.33
รัฐประศาสนศาสตร์918997.806300.00711.111523.813453.9769.5211.59
รัฐศาสตร์949398.945012.0048.001428.002142.00918.0012.00
ปริญญาตรี สมทบ9888.89400.00125.00250.00125.0000.0000.00
การบริหารท้องถิ่น33100.00200.00150.00150.0000.0000.0000.00
รัฐศาสตร์6583.33200.0000.00150.00150.0000.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ16415493.9011110.901210.812118.925347.751715.3276.31
ปริญญาตรี ปกติ16415493.9011110.901210.812118.925347.751715.3276.31
การประมง13712792.709400.001010.641515.964851.061515.9666.38
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2727100.001715.88211.76635.29529.41211.7615.88
ผลิตกรรมการเกษตร68965394.7843192.09337.6610825.0621850.58399.05245.57
ปริญญาตรี ปกติ64361295.1839692.27307.589423.7420551.77379.34215.30
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร514792.163400.0012.941132.351852.9425.8825.88
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร605896.673900.00512.82820.512153.8525.1337.69
ปฐพีศาสตร์383797.372000.00315.00630.00945.0015.0015.00
พืชสวน15615599.3611065.4587.271715.456458.181311.8221.82
พืชสวน (พืชผัก)121083.33500.0000.00120.00360.00120.0000.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)191894.74800.0000.00225.00450.00225.0000.00
พืชสวน (ไม้ผล)171376.47700.00114.29114.29342.86228.5700.00
พืชไร่13812993.488600.00910.471719.774653.4944.651011.63
วิทยาการสมุนไพร1717100.001218.3318.33650.00325.0018.3300.00
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)423992.862214.5514.55627.27731.82627.2714.55
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)323093.751500.0000.00746.67640.0000.00213.33
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)4545100.003013.3313.33930.001756.6726.6700.00
เกษตรเคมี161487.50800.0000.00337.50450.00112.5000.00
ปริญญาตรี สมทบ464189.133500.0038.571440.001337.1425.7138.57
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร10880.00600.0000.00466.67233.3300.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร363391.672900.00310.341034.481137.9326.90310.34
สารสนเทศและการสื่อสาร645992.194512.2236.67613.332453.33715.5648.89
ปริญญาตรี ปกติ645992.194512.2236.67613.332453.33715.5648.89
การสื่อสารดิจิทัล645992.194512.2236.67613.332453.33715.5648.89
วิทยาศาสตร์25623892.9716521.2153.033219.397344.243320.002012.12
ปริญญาตรี ปกติ25623892.9716521.2153.033219.397344.243320.002012.12
คณิตศาสตร์3838100.002400.00312.501041.671041.6700.0014.17
ฟิสิกส์ประยุกต์1616100.00900.0000.00222.22555.56111.11111.11
วัสดุศาสตร์1111100.001000.0000.00220.00660.00220.0000.00
วิทยาการคอมพิวเตอร์726488.894724.2600.00612.772348.941225.5348.51
สถิติ1414100.001000.00110.00330.00550.0000.00110.00
เคมี151493.33800.0000.00225.00450.00225.0000.00
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ131076.92700.0000.00114.29114.29457.14114.29
เทคโนโลยีชีวภาพ454088.892100.0014.76314.291571.4329.5200.00
เทคโนโลยีสารสนเทศ323196.882900.0000.00310.34413.791034.481241.38
ศิลปศาสตร์1039996.128511.1822.351618.824654.121618.8244.71
ปริญญาตรี ปกติ1039996.128511.1822.351618.824654.121618.8244.71
นิเทศศาสตร์บูรณาการ615996.725000.0012.001020.002754.00816.0048.00
ภาษาอังกฤษ424095.243512.8612.86617.141954.29822.8600.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน12711892.917500.0011.33912.002026.673344.001216.00
ปริญญาตรี ปกติ12711892.917500.0011.33912.002026.673344.001216.00
พลังงานทดแทน898494.386000.0011.67711.671525.002846.67915.00
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน383489.471500.0000.00213.33533.33533.33320.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม767497.376000.0035.0046.672745.002135.0058.33
ปริญญาตรี ปกติ767497.376000.0035.0046.672745.002135.0058.33
ภูมิสถาปัตยกรรม262596.151800.0015.56211.11316.671055.56211.11
สถาปัตยกรรม292896.552400.0000.0000.001562.50625.00312.50
เทคโนโลยีภูมิทัศน์2121100.001800.00211.11211.11950.00527.7800.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร22721896.0414200.0064.23149.867653.523726.0696.34
ปริญญาตรี ปกติ22721896.0414200.0064.23149.867653.523726.0696.34
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร626198.394600.0012.1736.522860.871226.0924.35
วิศวกรรมอาหาร504590.002500.0000.00312.001456.00624.0028.00
วิศวกรรมเกษตร656396.923500.0000.0038.572160.00822.8638.57
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์1818100.001400.00214.2900.00535.71535.71214.29
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว323196.882200.00313.64522.73836.36627.2700.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี18317897.2715631.9263.8585.137850.004830.77138.33
ปริญญาตรี ปกติ18317897.2715631.9263.8585.137850.004830.77138.33
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)585696.555211.9223.8523.852140.382038.46611.54
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)484797.924212.3812.3824.761842.861535.71511.90
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1515100.001000.0000.0000.00770.00330.0000.00
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)626096.775211.9235.7747.693261.541019.2323.85
เศรษฐศาสตร์28227497.1620121.00199.453617.919446.774019.90104.98
ปริญญาตรี ปกติ28227497.1620121.00199.453617.919446.774019.90104.98
เศรษฐศาสตร์828198.786300.00812.70711.113352.381117.4646.35
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ413892.681700.0015.88211.76317.651058.8215.88
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์878698.857011.4368.571521.433854.29912.8611.43
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม3266.67100.0000.0000.001100.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม696797.105012.0048.001224.001938.001020.0048.00