รายงานสถิติบัณฑิตแยกตามสภาวะของผู้กรอกแบบสำรวจ ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ มีงานทำ 3  : ไม่มีงานทำ 4 : กำลังศึกษาต่อ
1 : มีงานทำหลังจบการศึกษา 2 : มีงานทำหลังจบการศึกษา และกำลังศึกษาต่อ 5 : มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา 6 : มีงานทำก่อนการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา 7 : มีงานทำก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา และเลื่อนระดับ รวมทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,7983,63595.712,43767.04230.631193.2700.0000.002,57970.9595926.38972.67
ปริญญาตรี ปกติ3,7433,58695.812,41367.29210.591062.9600.0000.002,54070.8394926.46972.70
ปริญญาตรี สมทบ554989.092448.9824.081326.5300.0000.003979.591020.4100.00
บริหารธุรกิจ84481496.4556569.4140.49283.4400.0000.0059773.3420625.31111.35
ปริญญาตรี ปกติ84481496.4556569.4140.49283.4400.0000.0059773.3420625.31111.35
การจัดการ21721398.1614065.7331.4194.2300.0000.0015271.365927.7020.94
การตลาด18517494.0511666.6710.57116.3200.0000.0012873.564022.9963.45
การเงิน12412096.778066.6700.0021.6700.0000.008268.333630.0021.67
บัญชี22321696.8616676.8500.0041.8500.0000.0017078.704520.8310.46
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ959195.796369.2300.0022.2000.0000.006571.432628.5700.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร11811395.767061.9521.7732.6500.0000.007566.373631.8621.77
ปริญญาตรี ปกติ11811395.767061.9521.7732.6500.0000.007566.373631.8621.77
การจัดการ1111100.00218.1800.0000.0000.0000.00218.18981.8200.00
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ77100.00685.7100.0000.0000.0000.00685.71114.2900.00
การประมง333296.972062.5000.0013.1300.0000.002165.631134.3800.00
พัฒนาการท่องเที่ยว111090.91990.0000.0000.0000.0000.00990.00110.0000.00
รัฐศาสตร์393794.872259.4625.4112.7000.0000.002567.571027.0325.41
เทคโนโลยีการผลิตพืช171694.121168.7500.0016.2500.0000.001275.00425.0000.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ27726896.7519572.7610.3782.9900.0000.0020476.126223.1320.75
ปริญญาตรี ปกติ27726896.7519572.7610.3782.9900.0000.0020476.126223.1320.75
การจัดการชุมชน66100.00583.3300.0000.0000.0000.00583.33116.6700.00
การตลาด55100.00120.0000.00120.0000.0000.00240.00360.0000.00
บัญชี1717100.001376.4700.0000.0000.0000.001376.47423.5300.00
บัญชี77100.007100.0000.0000.0000.0000.007100.0000.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว3131100.002064.5200.0000.0000.0000.002064.521135.4800.00
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9666.67233.3300.0000.0000.0000.00233.33466.6700.00
รัฐศาสตร์474493.622659.0912.2736.8200.0000.003068.181227.2724.55
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1313100.001184.6200.0017.6900.0000.001292.3117.6900.00
เกษตรป่าไม้646398.444165.0800.0000.0000.0000.004165.082234.9200.00
เทคโนโลยีการผลิตพืช2323100.002295.6500.0014.3500.0000.0023100.0000.0000.00
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์373697.303494.4400.0012.7800.0000.003597.2212.7800.00
เทคโนโลยีชีวภาพ8787.50685.7100.00114.2900.0000.007100.0000.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร55100.005100.0000.0000.0000.0000.005100.0000.0000.00
เศรษฐศาสตร์55100.00240.0000.0000.0000.0000.00240.00360.0000.00
พัฒนาการท่องเที่ยว18818095.7410658.8910.5652.7800.0000.0011262.226837.7800.00
ปริญญาตรี ปกติ18818095.7410658.8910.5652.7800.0000.0011262.226837.7800.00
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว343294.122165.6300.0000.0000.0000.002165.631134.3800.00
พัฒนาการท่องเที่ยว15414896.108557.4310.6853.3800.0000.009161.495738.5100.00
วิทยาลัยบริหารศาสตร์20019597.5011257.4431.5452.5600.0000.0012061.547136.4142.05
ปริญญาตรี ปกติ19118797.9110857.7531.6052.6700.0000.0011662.036735.8342.14
การบริหารท้องถิ่น6583.33360.0000.0000.0000.0000.00360.00240.0000.00
รัฐประศาสนศาสตร์918997.805966.2900.0044.4900.0000.006370.792528.0911.12
รัฐศาสตร์949398.944649.4633.2311.0800.0000.005053.764043.0133.23
ปริญญาตรี สมทบ9888.89450.0000.0000.0000.0000.00450.00450.0000.00
การบริหารท้องถิ่น33100.00266.6700.0000.0000.0000.00266.67133.3300.00
รัฐศาสตร์6583.33240.0000.0000.0000.0000.00240.00360.0000.00
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ16415493.9010769.4800.0042.6000.0000.0011172.084025.9731.95
ปริญญาตรี ปกติ16415493.9010769.4800.0042.6000.0000.0011172.084025.9731.95
การประมง13712792.709171.6500.0032.3600.0000.009474.023225.2010.79
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2727100.001659.2600.0013.7000.0000.001762.96829.6327.41
ผลิตกรรมการเกษตร68965394.7840562.0250.77213.2200.0000.0043166.0019529.86274.13
ปริญญาตรี ปกติ64361295.1838562.9130.4981.3100.0000.0039664.7118930.88274.41
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร514792.163268.0900.0024.2600.0000.003472.341021.2836.38
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร605896.673865.5200.0011.7200.0000.003967.241831.0311.72
ปฐพีศาสตร์383797.372054.0500.0000.0000.0000.002054.051027.03718.92
พืชสวน15615599.3610869.6800.0021.2900.0000.0011070.973925.1663.87
พืชสวน (พืชผัก)121083.33550.0000.0000.0000.0000.00550.00550.0000.00
พืชสวน (พืชสวนประดับ)191894.74844.4400.0000.0000.0000.00844.441055.5600.00
พืชสวน (ไม้ผล)171376.47538.4600.00215.3800.0000.00753.85646.1500.00
พืชไร่13812993.488364.3421.5510.7800.0000.008666.673728.6864.65
วิทยาการสมุนไพร1717100.001270.5900.0000.0000.0000.001270.59423.5315.88
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)423992.862256.4100.0000.0000.0000.002256.411743.5900.00
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)323093.751550.0000.0000.0000.0000.001550.001343.3326.67
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)4545100.003066.6700.0000.0000.0000.003066.671431.1112.22
เกษตรเคมี161487.50750.0017.1400.0000.0000.00857.14642.8600.00
ปริญญาตรี สมทบ464189.132048.7824.881331.7100.0000.003585.37614.6300.00
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร10880.00562.5000.00112.5000.0000.00675.00225.0000.00
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร363391.671545.4526.061236.3600.0000.002987.88412.1200.00
สารสนเทศและการสื่อสาร645992.194067.8000.0058.4700.0000.004576.271423.7300.00
ปริญญาตรี ปกติ645992.194067.8000.0058.4700.0000.004576.271423.7300.00
การสื่อสารดิจิทัล645992.194067.8000.0058.4700.0000.004576.271423.7300.00
วิทยาศาสตร์25623892.9715665.5510.4283.3600.0000.0016569.335623.53177.14
ปริญญาตรี ปกติ25623892.9715665.5510.4283.3600.0000.0016569.335623.53177.14
คณิตศาสตร์3838100.002463.1600.0000.0000.0000.002463.16923.68513.16
ฟิสิกส์ประยุกต์1616100.00956.2500.0000.0000.0000.00956.25531.25212.50
วัสดุศาสตร์1111100.001090.9100.0000.0000.0000.001090.9100.0019.09
วิทยาการคอมพิวเตอร์726488.893960.9411.56710.9400.0000.004773.441523.4423.13
สถิติ1414100.001071.4300.0000.0000.0000.001071.43321.4317.14
เคมี151493.33857.1400.0000.0000.0000.00857.14428.57214.29
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ131076.92770.0000.0000.0000.0000.00770.00330.0000.00
เทคโนโลยีชีวภาพ454088.892050.0000.0012.5000.0000.002152.501640.0037.50
เทคโนโลยีสารสนเทศ323196.882993.5500.0000.0000.0000.002993.5513.2313.23
ศิลปศาสตร์1039996.128282.8311.0122.0200.0000.008585.861414.1400.00
ปริญญาตรี ปกติ1039996.128282.8311.0122.0200.0000.008585.861414.1400.00
นิเทศศาสตร์บูรณาการ615996.724983.0500.0011.6900.0000.005084.75915.2500.00
ภาษาอังกฤษ424095.243382.5012.5012.5000.0000.003587.50512.5000.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน12711892.916857.6300.0075.9300.0000.007563.563630.5175.93
ปริญญาตรี ปกติ12711892.916857.6300.0075.9300.0000.007563.563630.5175.93
พลังงานทดแทน898494.385464.2900.0067.1400.0000.006071.431821.4367.14
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน383489.471441.1800.0012.9400.0000.001544.121852.9412.94
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม767497.375777.0300.0034.0500.0000.006081.081317.5711.35
ปริญญาตรี ปกติ767497.375777.0300.0034.0500.0000.006081.081317.5711.35
ภูมิสถาปัตยกรรม262596.151872.0000.0000.0000.0000.001872.00728.0000.00
สถาปัตยกรรม292896.552382.1400.0013.5700.0000.002485.71310.7113.57
เทคโนโลยีภูมิทัศน์2121100.001676.1900.0029.5200.0000.001885.71314.2900.00
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร22721896.0413461.4710.4673.2100.0000.0014265.147433.9420.92
ปริญญาตรี ปกติ22721896.0413461.4710.4673.2100.0000.0014265.147433.9420.92
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร626198.394472.1300.0023.2800.0000.004675.411422.9511.64
วิศวกรรมอาหาร504590.002453.3300.0012.2200.0000.002555.561942.2212.22
วิศวกรรมเกษตร656396.923149.2111.5934.7600.0000.003555.562844.4400.00
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์1818100.001477.7800.0000.0000.0000.001477.78422.2200.00
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว323196.882167.7400.0013.2300.0000.002270.97929.0300.00
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี18317897.2714983.7110.5663.3700.0000.0015687.641810.1142.25
ปริญญาตรี ปกติ18317897.2714983.7110.5663.3700.0000.0015687.641810.1142.25
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)585696.555191.0700.0011.7900.0000.005292.8635.3611.79
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)484797.924187.2300.0012.1300.0000.004289.36510.6400.00
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1515100.00960.0000.0016.6700.0000.001066.67320.00213.33
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)626096.774880.0011.6735.0000.0000.005286.67711.6711.67
เศรษฐศาสตร์28227497.1619169.7131.0972.5500.0000.0020173.365620.44176.20
ปริญญาตรี ปกติ28227497.1619169.7131.0972.5500.0000.0020173.365620.44176.20
เศรษฐศาสตร์828198.786175.3100.0022.4700.0000.006377.781720.9911.23
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ413892.681436.8412.6325.2600.0000.001744.74513.161642.11
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์878698.856676.7411.1633.4900.0000.007081.401618.6000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม3266.67150.0000.0000.0000.0000.00150.00150.0000.00
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม696797.104973.1311.4900.0000.0000.005074.631725.3700.00