รายงานตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/สาขา บัณฑิตที่จบ บัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ ร้อยละบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ ผู้ที่ได้งานทำแยกตรง-ไม่ตรงสาขา รวมอาชีพอิสระ ประกอบอาชีพอิสระ บัณฑิตที่ได้งานทำไม่รวมอาชีพอิสระ มีงานทำก่อนเข้าศึกษา ศึกษาต่อ อุปสมบท เกณฑ์ทหาร ได้งาน+ประกอบอาชีพอิสระ บัณฑิตตอบแบบสำรวจ (ตัวหาร) ร้อยละบัณฑิต ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คะแนน ที่ได้ เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย ระยะเวลาเฉลี่ยที่ได้งานทำ(เดือน) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตรง ไม่ตรง รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ
ที่มา A B C=(Bx100)/A D E F G H I J K L M = F N = B O = (Mx100)/N P = (Ox5)/100 Q R S T
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,7983,63595.711,2961,2792,5757441,83111997002,5753,63570.843.5414,13503.47ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ3,7433,58695.811,2791,2572,5367291,80710697002,5363,58670.723.5414,14903.47ปานกลาง
ปริญญาตรี สมทบ554989.09172239152413000394979.593.9813,20003.59ปานกลาง
บริหารธุรกิจ84481496.4534625159713446328110059781473.343.6713,11603.50ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ84481496.4534625159713446328110059781473.343.6713,11603.50ปานกลาง
การจัดการ21721398.16777515247105920015221371.363.5713,02703.40ปานกลาง
การตลาด18517494.05824612842861160012817473.563.6814,09203.55ปานกลาง
การเงิน12412096.77404282127022008212068.333.4212,35303.33ปานกลาง
บัญชี22321696.861224817019151410017021678.703.9412,73503.72ปานกลาง
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ959195.7925406514512000659171.433.5713,36003.25ปานกลาง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร11811395.76254974393532007411365.493.2711,13303.45ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ11811395.76254974393532007411365.493.2711,13303.45ปานกลาง
การจัดการ1111100.0020211000021118.180.9116,50004.00มาก
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ77100.001562400006785.714.298,41703.33ปานกลาง
การประมง333296.97714211381000213265.633.2812,76203.24ปานกลาง
พัฒนาการท่องเที่ยว111090.9118954000091090.004.5011,93903.11ปานกลาง
รัฐศาสตร์393794.87519241681200243764.863.2410,46703.46ปานกลาง
เทคโนโลยีการผลิตพืช171694.1293122101000121675.003.759,47504.00มาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ27726896.751139020364139820020326875.753.7914,47303.58ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ27726896.751139020364139820020326875.753.7914,47303.58ปานกลาง
การจัดการชุมชน66100.001450500005683.334.1715,00003.00ปานกลาง
การตลาด55100.000220210002540.002.0012,50002.50น้อย
บัญชี1717100.0094131120000131776.473.8212,76903.62ปานกลาง
บัญชี77100.0034716000077100.005.0017,42903.71ปานกลาง
พัฒนาการท่องเที่ยว3131100.00218209110000203164.523.2313,79002.90น้อย
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9666.670221100002633.331.674,00002.50น้อย
รัฐศาสตร์474493.628212914153200294465.913.3014,24203.45ปานกลาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1313100.006612661000121392.314.6215,50003.42ปานกลาง
เกษตรป่าไม้646398.44329418330000416365.083.2512,47403.66ปานกลาง
เทคโนโลยีการผลิตพืช2323100.001582391410002323100.005.0013,36103.87ปานกลาง
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์373697.30314357281000353697.224.8616,08604.06มาก
เทคโนโลยีชีวภาพ8787.5025725100077100.005.0023,64303.43ปานกลาง
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร55100.0032541000055100.005.0013,40003.40ปานกลาง
เศรษฐศาสตร์55100.001122000002540.002.0026,50004.00มาก
พัฒนาการท่องเที่ยว18818095.7431811124171500011218062.223.1113,24403.20ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ18818095.7431811124171500011218062.223.1113,24403.20ปานกลาง
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว343294.12714218130000213265.633.2816,92903.62ปานกลาง
พัฒนาการท่องเที่ยว15414896.10246791335850009114861.493.0712,39303.10ปานกลาง
วิทยาลัยบริหารศาสตร์20019597.5027931204179540012019561.543.0812,80403.17ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ19118797.9127891163977540011618762.033.1012,90103.16ปานกลาง
การบริหารท้องถิ่น6583.331231200003560.003.0025,66703.67ปานกลาง
รัฐประศาสนศาสตร์918997.8016476320434100638970.793.5412,05803.19ปานกลาง
รัฐศาสตร์949398.9410405018321300509353.762.6913,19603.08ปานกลาง
ปริญญาตรี สมทบ9888.890442200004850.002.5010,00003.50ปานกลาง
การบริหารท้องถิ่น33100.000222000002366.673.337,50004.50มาก
รัฐศาสตร์6583.330220200002540.002.0012,50002.50น้อย
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ16415493.9041701113675430011115472.083.6014,42503.31ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ16415493.9041701113675430011115472.083.6014,42503.31ปานกลาง
การประมง13712792.70365894306431009412774.023.7014,94903.30ปานกลาง
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2727100.00512176111200172762.963.1511,52903.35ปานกลาง
ผลิตกรรมการเกษตร68965394.7823819343114928221270043165366.003.3013,82203.53ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ64361295.182211753961362608270039661264.713.2413,84503.53ปานกลาง
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร514792.1615193416182300344772.343.6213,52103.21ปานกลาง
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร605896.6722173911281100395867.243.3618,14403.85ปานกลาง
ปฐพีศาสตร์383797.37614205150700203754.052.7012,19003.30ปานกลาง
พืชสวน15615599.3676341103971260011015570.973.5512,52203.78ปานกลาง
พืชสวน (พืชผัก)121083.3332505000051050.002.5013,80004.40มาก
พืชสวน (พืชสวนประดับ)191894.7444853000081844.442.2213,87503.63ปานกลาง
พืชสวน (ไม้ผล)171376.4734743200071353.852.6912,78603.43ปานกลาง
พืชไร่13812993.48543286295716008612966.673.3314,05403.56ปานกลาง
วิทยาการสมุนไพร1717100.004812480100121770.593.539,83303.25ปานกลาง
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)423992.861012226160000223956.412.8213,12003.14ปานกลาง
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)323093.7587155100200153050.002.5023,59003.27ปานกลาง
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)4545100.001515308220100304566.673.3311,81003.03ปานกลาง
เกษตรเคมี161487.5017844000081457.142.8612,62503.25ปานกลาง
ปริญญาตรี สมทบ464189.13171835132213000354185.374.2713,56603.60ปานกลาง
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร10880.001563310006875.003.7511,00003.83ปานกลาง
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร363391.67161329101912000293387.884.3914,09703.55ปานกลาง
สารสนเทศและการสื่อสาร645992.1930154526195000455976.273.8114,40003.96ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ645992.1930154526195000455976.273.8114,40003.96ปานกลาง
การสื่อสารดิจิทัล645992.1930154526195000455976.273.8114,40003.96ปานกลาง
วิทยาศาสตร์25623892.978084164341308170016423868.913.4515,62603.41ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ25623892.978084164341308170016423868.913.4515,62603.41ปานกลาง
คณิตศาสตร์3838100.001212247170500243863.163.1611,63303.33ปานกลาง
ฟิสิกส์ประยุกต์1616100.0009927020091656.252.8117,22202.78น้อย
วัสดุศาสตร์1111100.003710460100101190.914.5513,80003.00ปานกลาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์726488.892620469377200466471.883.5916,40503.43ปานกลาง
สถิติ1414100.0001010460100101471.433.5713,53002.90น้อย
เคมี151493.3344808020081457.142.8614,37503.50ปานกลาง
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ131076.9243707000071070.003.5017,00003.29ปานกลาง
เทคโนโลยีชีวภาพ454088.89615217141300214052.502.6312,78603.24ปานกลาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ323196.88254291280100293193.554.6820,62104.10มาก
ศิลปศาสตร์1039996.1240458526592000859985.864.2914,87403.49ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ1039996.1240458526592000859985.864.2914,87403.49ปานกลาง
นิเทศศาสตร์บูรณาการ615996.7225255020301000505984.754.2416,08503.42ปานกลาง
ภาษาอังกฤษ424095.241520356291000354087.504.3813,14503.60ปานกลาง
วิทยาลัยพลังงานทดแทน12711892.91393675146177007511863.563.1820,02003.40ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ12711892.91393675146177007511863.563.1820,02003.40ปานกลาง
พลังงานทดแทน898494.3831296012486600608471.433.5720,60003.33ปานกลาง
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน383489.4787152131100153444.122.2117,70003.67ปานกลาง
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม767497.374911609513100607481.084.0515,36704.05มาก
ปริญญาตรี ปกติ767497.374911609513100607481.084.0515,36704.05มาก
ภูมิสถาปัตยกรรม262596.15135181170000182572.003.6016,33304.06มาก
สถาปัตยกรรม292896.55222241231100242885.714.2916,33303.92ปานกลาง
เทคโนโลยีภูมิทัศน์2121100.00144187112000182185.714.2913,11104.22มาก
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร22721896.04707214237105720014221865.143.2615,41903.33ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ22721896.04707214237105720014221865.143.2615,41903.33ปานกลาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร626198.3930164612342100466175.413.7715,26103.61ปานกลาง
วิศวกรรมอาหาร504590.001213253221100254555.562.7817,48003.08ปานกลาง
วิศวกรรมเกษตร656396.9212233510253000356355.562.7815,64303.34ปานกลาง
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์1818100.0086143110000141877.783.8915,92903.64ปานกลาง
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว323196.88814229131000223170.973.5512,72702.82น้อย
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี18317897.271064915534121640015517887.084.3515,49203.71ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ18317897.271064915534121640015517887.084.3515,49203.71ปานกลาง
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)585696.553715529431100525692.864.6415,78403.79ปานกลาง
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)484797.9226154110311000414787.234.3616,58303.68ปานกลาง
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1515100.007310191200101566.673.3315,40003.00ปานกลาง
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)626096.7736165214383100526086.674.3314,35903.79ปานกลาง
เศรษฐศาสตร์28227497.1661140201601417170020127473.363.6713,61703.25ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ28227497.1661140201601417170020127473.363.6713,61703.25ปานกลาง
เศรษฐศาสตร์828198.7821426322412100638177.783.8913,40803.22ปานกลาง
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ413892.68981731421600173844.742.2415,97903.65ปานกลาง
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์878698.8513577018523000708681.404.0712,81603.17ปานกลาง
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม3266.670111000001250.002.5015,00003.00ปานกลาง
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม696797.1018325016340000506774.633.7314,16903.28ปานกลาง