รายงานตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ระดับปริญญาตรี ข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 (ช่วงวันที่อนุมัติสำเร็จการศึกษา : 26/9/2563 ถึง 24/9/2564)
คณะ/สาขา บัณฑิตที่จบ บัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ ร้อยละบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ ผู้ที่ได้งานทำแยกตรง-ไม่ตรงสาขา รวมอาชีพอิสระ ประกอบอาชีพอิสระ บัณฑิตที่ได้งานทำไม่รวมอาชีพอิสระ มีงานทำก่อนเข้าศึกษา ศึกษาต่อ อุปสมบท เกณฑ์ทหาร ได้งาน+ประกอบอาชีพอิสระ บัณฑิตตอบแบบสำรวจ (ตัวหาร) ร้อยละบัณฑิต ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คะแนน ที่ได้ เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย ระยะเวลาเฉลี่ยที่ได้งานทำ(เดือน) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตรง ไม่ตรง รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ
ที่มา A B C=(Bx100)/A D E F G H I J K L M = F N = (B-I-J-K-L) O = (Mx100)/N P = (Ox5)/100 Q R S T
มหาวิทยาลัยแม่โจ้3,7983,63895.791,2971,2802,5777481,82912197002,5773,42075.353.7714,06803.47ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ3,7433,59095.911,2811,2572,5387331,80510897002,5383,38574.983.7514,08103.47ปานกลาง
ปริญญาตรี สมทบ554887.271623391524130003935111.435.5713,20003.49ปานกลาง
บริหารธุรกิจ84481496.4534425259613446228110059677576.903.8513,11803.50ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ84481496.4534425259613446228110059677576.903.8513,11803.50ปานกลาง
การจัดการ21721398.16777515247105920015220275.253.7613,02703.40ปานกลาง
การตลาด18517494.05824612842861160012815781.534.0814,09203.55ปานกลาง
การเงิน12412096.77404282127022008211670.693.5312,35303.33ปานกลาง
บัญชี22321696.861204916919150410016921180.094.0012,74003.72ปานกลาง
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ959195.7925406514512000658973.033.6513,36003.25ปานกลาง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร11811294.92264975403532007510770.093.5011,01103.48ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ11811294.92264975403532007510770.093.5011,01103.48ปานกลาง
การจัดการ1111100.0020211000021118.180.9116,50004.00มาก
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ77100.001562400006785.714.298,41703.33ปานกลาง
การประมง333193.94714211381000213070.003.5012,76203.24ปานกลาง
พัฒนาการท่องเที่ยว111090.9118954000091090.004.5011,93903.11ปานกลาง
รัฐศาสตร์393794.87619251691200253473.533.6810,32803.48ปานกลาง
เทคโนโลยีการผลิตพืช171694.129312391000121580.004.009,05804.17มาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ27726796.391148920365138820020325778.993.9514,40903.59ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ27726796.391148920365138820020325778.993.9514,40903.59ปานกลาง
การจัดการชุมชน66100.002351400005683.334.1712,40003.40ปานกลาง
การตลาด55100.000220210002450.002.5012,50002.50น้อย
บัญชี1717100.0094131120000131776.473.8212,76903.62ปานกลาง
บัญชี77100.0034716000077100.005.0017,42903.71ปานกลาง
พัฒนาการท่องเที่ยว3131100.00218209110000203164.523.2313,79002.90น้อย
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ9666.670221100002633.331.674,00002.50น้อย
รัฐศาสตร์474391.498212914153200293876.323.8214,24203.45ปานกลาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1313100.0066126610001212100.005.0015,50003.42ปานกลาง
เกษตรป่าไม้646398.44329418330000416365.083.2512,47403.66ปานกลาง
เทคโนโลยีการผลิตพืช2323100.001582391410002322104.555.2313,36103.87ปานกลาง
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์373697.303143572810003535100.005.0016,08604.06มาก
เทคโนโลยีชีวภาพ8787.5025725100076116.675.8323,64303.43ปานกลาง
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร55100.0032541000055100.005.0013,40003.40ปานกลาง
เศรษฐศาสตร์55100.001122000002540.002.0026,50004.00มาก
พัฒนาการท่องเที่ยว18818196.2831821134271600011317564.573.2313,23303.19ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ18818196.2831821134271600011317564.573.2313,23303.19ปานกลาง
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว343294.12714218130000213265.633.2816,92903.62ปานกลาง
พัฒนาการท่องเที่ยว15414996.75246892345860009214364.343.2212,38903.09ปานกลาง
วิทยาลัยบริหารศาสตร์20019597.5027931204179540012018664.523.2312,80403.17ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ19118797.9127891163977540011617865.173.2612,90103.16ปานกลาง
การบริหารท้องถิ่น6583.331231200003560.003.0025,66703.67ปานกลาง
รัฐประศาสนศาสตร์918997.8016476320434100638475.003.7512,05803.19ปานกลาง
รัฐศาสตร์949398.9410405018321300508956.182.8113,19603.08ปานกลาง
ปริญญาตรี สมทบ9888.890442200004850.002.5010,00003.50ปานกลาง
การบริหารท้องถิ่น33100.000222000002366.673.337,50004.50มาก
รัฐศาสตร์6583.330220200002540.002.0012,50002.50น้อย
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ16415594.5142711133875530011314776.873.8414,25803.34ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ16415594.5142711133875530011314776.873.8414,25803.34ปานกลาง
การประมง13712893.43375996326441009612378.053.9014,74203.33ปานกลาง
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง2727100.00512176111200172470.833.5411,52903.35ปานกลาง
ผลิตกรรมการเกษตร68965494.9223719443114928221270043160671.123.5613,62703.52ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ64361495.492211753961362608270039657968.393.4213,63203.52ปานกลาง
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร514792.1615193416182300344280.954.0513,52103.21ปานกลาง
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร605896.6724164011291100405671.433.5717,91103.88ปานกลาง
ปฐพีศาสตร์383797.37614205150700203066.673.3312,19003.30ปานกลาง
พืชสวน15615498.7275341093871260010914674.663.7312,49903.79ปานกลาง
พืชสวน (พืชผัก)121083.3332505000051050.002.5013,80004.40มาก
พืชสวน (พืชสวนประดับ)191894.7443752000071838.891.9413,14303.43ปานกลาง
พืชสวน (ไม้ผล)171376.4734743200071163.643.1812,78603.43ปานกลาง
พืชไร่13813295.65533487305716008712569.603.4813,21403.52ปานกลาง
วิทยาการสมุนไพร1717100.004812480100121675.003.759,83303.25ปานกลาง
อารักขาพืช (กีฏวิทยา)423992.861012226160000223956.412.8213,12003.14ปานกลาง
อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา)323093.7587155100200152853.572.6823,59003.27ปานกลาง
อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา)4545100.001515308220100304468.183.4111,81003.03ปานกลาง
เกษตรเคมี161487.5017844000081457.142.8612,62503.25ปานกลาง
ปริญญาตรี สมทบ464086.961619351322130003527129.636.4813,56603.49ปานกลาง
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร10770.0015633100066100.005.0011,00003.83ปานกลาง
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร363391.671514291019120002921138.106.9014,09703.41ปานกลาง
สารสนเทศและการสื่อสาร645992.1930154526195000455483.334.1714,40003.96ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ645992.1930154526195000455483.334.1714,40003.96ปานกลาง
การสื่อสารดิจิทัล645992.1930154526195000455483.334.1714,40003.96ปานกลาง
วิทยาศาสตร์25623591.808083163331308170016321077.623.8815,64803.42ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ25623591.808083163331308170016321077.623.8815,64803.42ปานกลาง
คณิตศาสตร์3838100.001212247170500243372.733.6411,63303.33ปานกลาง
ฟิสิกส์ประยุกต์161593.7509927020091369.233.4617,22202.78น้อย
วัสดุศาสตร์1111100.0037104601001010100.005.0013,80003.00ปานกลาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์726387.502620469377200465485.194.2616,40503.43ปานกลาง
สถิติ1414100.0001010460100101376.923.8513,53002.90น้อย
เคมี151493.3344808020081266.673.3314,37503.50ปานกลาง
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ131076.9243707000071070.003.5017,00003.29ปานกลาง
เทคโนโลยีชีวภาพ453986.67614206141300203557.142.8612,82503.25ปานกลาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ323196.88254291280100293096.674.8320,62104.10มาก
ศิลปศาสตร์1039996.1240458526592000859787.634.3814,87403.49ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ1039996.1240458526592000859787.634.3814,87403.49ปานกลาง
นิเทศศาสตร์บูรณาการ615996.7225255020301000505886.214.3116,08503.42ปานกลาง
ภาษาอังกฤษ424095.241520356291000353989.744.4913,14503.60ปานกลาง
วิทยาลัยพลังงานทดแทน12711892.91393675146177007510472.123.6120,02003.40ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ12711892.91393675146177007510472.123.6120,02003.40ปานกลาง
พลังงานทดแทน898494.3831296012486600607283.334.1720,60003.33ปานกลาง
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน383489.4787152131100153246.882.3417,70003.67ปานกลาง
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม767497.374911609513100607085.714.2915,36704.05มาก
ปริญญาตรี ปกติ767497.374911609513100607085.714.2915,36704.05มาก
ภูมิสถาปัตยกรรม262596.15135181170000182572.003.6016,33304.06มาก
สถาปัตยกรรม292896.55222241231100242692.314.6216,33303.92ปานกลาง
เทคโนโลยีภูมิทัศน์2121100.00144187112000181994.744.7413,11104.22มาก
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร22721896.04697214138103720014120967.463.3715,43303.33ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ22721896.04697214138103720014120967.463.3715,43303.33ปานกลาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร626198.3929164512332100455877.593.8815,21103.60ปานกลาง
วิศวกรรมอาหาร504590.001213253221100254358.142.9117,48003.08ปานกลาง
วิศวกรรมเกษตร656396.9212233510253000356058.332.9215,64303.34ปานกลาง
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์1818100.0086144100000141877.783.8916,21403.64ปานกลาง
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว323196.88814229131000223073.333.6712,72702.82น้อย
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี183183100.001084915733124640015717390.754.5415,21403.73ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ183183100.001084915733124640015717390.754.5415,21403.73ปานกลาง
สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร)5858100.003815539441100535694.644.7315,80703.79ปานกลาง
สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)4848100.002714419321000414787.234.3615,77803.68ปานกลาง
สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์)1515100.007310191200101283.334.1716,00003.00ปานกลาง
สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ)6262100.0036175314393100535891.384.5714,03803.83ปานกลาง
เศรษฐศาสตร์28227497.1661139200601407170020025080.004.0013,58503.25ปานกลาง
ปริญญาตรี ปกติ28227497.1661139200601407170020025080.004.0013,58503.25ปานกลาง
เศรษฐศาสตร์828097.5621416222402100627780.524.0313,30203.19ปานกลาง
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ413892.68981731421600172085.004.2515,97903.65ปานกลาง
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์878698.8513577018523000708384.344.2212,81603.17ปานกลาง
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม3266.670111000001250.002.5015,00003.00ปานกลาง
เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม696898.5518325016340000506873.533.6814,16903.28ปานกลาง