ตรวจสอบรายชื่อการเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำหรับนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2564
จำนวนผู้เข้าใช้งาน 161038