ประเภทซอฟต์แวร์ดาว์นโหลดคู่มือติดตั้งคำแนะนำ
1 Windows 1.Windows 11 Edu_Pro_Ent 64 Bit Ver22H2 English Download ระบบปฏิบัติการ Windows 11 รุ่น 22H2
2 Windows 2. Windows 10 Edu_Pro_Ent 64 Bit Ver22H2 English Download ระบบปฏิบัติการ Windows 10 รุ่น 22H2
3 Windows 3. Windows 10 Edu_Pro_Ent 64 Bit Ver21H2 English Download ระบบปฏิบัติการ Windows 10 รุ่น 21H2
4 Windows 4. Windows 8.1 Professional 64 bit English Download ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1
5 Windows 5. Windows 7 Professional with SP1 64 bit English Download ระบบปฏิบัติการ Windows 7 SP2
6 Windows Server 6. Windows Server 2022 Datacenter/Standard 64 Bit Download ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2022
7 Windows Server 7. Windows Server 2019 Datacenter/Standard 64 Bit Download ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2019
8 Windows Server 8. Windows Server 2012 R2 Datacenter/Standard Download ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 R2
9 Microsoft Office 9. Microsoft Office 365 Download Install Guide โปรแกรม MS Office 2019 เหมาะสำหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว พร้อมพื้นที่ Onedrive 1 TB
10 Microsoft Office 10. Office Professional Plus 2019 64Bit English Download Install Guide โปรแกรม MS Office 2019 เหมาะสำหรับติดตั้งเครื่องส่วนกลาง หรือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
11 Microsoft Office 11. Office 2019 for Mac Standard Download โปรแกรม MS Office 2019 เหมาะสำหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว Mac OS
12 Microsoft Office 12. Office 2016 for Mac Standard Download โปรแกรม MS Office 2016 เหมาะสำหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว Mac OS
13 Microsoft Visio 13. Visual Studio Enterprise 2019 Download Install Guide โปรแกรม Visual Studio Enterprise 2019 เหมาะสำหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว Windows
14 Microsoft Visio 14. Visual Studio 2019 for Mac Download Install Guide โปรแกรม Visual Studio Enterprise 2019 เหมาะสำหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว Mac OS
15 Microsoft Visio 15. Visio Professional 2019 Download Install Guide โปรแกรม Visio Professional 2019 เหมาะสำหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว Windows
16 Microsoft Project 16. Project Professional 2019 Download Install Guide โปรแกรม Project Professional 2019 เหมาะสำหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว Windows
17 Microsoft SQL 17. MSSQL Server 2019 Enterprise Download โปรแกรม MSSQL Server 2019 Enterprise
18 Microsoft SQL 18. MSSQL Server 2019 Standard Download โปรแกรม MSSQL Server 2019 Standard
19 Microsoft SQL 19. MSSQL Server 2017 Standard Download โปรแกรม MSSQL Server 2017 Standard
20 Microsoft SQL 20. MSSQL Server 2017 Standard Download โปรแกรม MSSQL Server 2017 Standard
21 Antivirus ยกเลิก 21. Antivirus TrendMicro Officescan Download Install Guide โปรแกรม Antivirus TrendMicro สำหรับติดตั้งภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
22 Speexx 22. โปรแกรมภาษาอังกฤษ Online (Speexx) Download Install Guide โปรแกรมภาษาอังกฤษ Online (Speexx)
23 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัย 23. GenStat-EDU (mju.ac.th) Download Install Guide GenStat-EDU ซอฟต์แวร์สถิติที่มีฟังก์ชันทางสิถิติที่คลอบคลุมทุกสาขางานวิจัย
24 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัย 24. EuroTalk Language Network โปรแกรมเรียนภาษาอาเซียน สำหรับนักศึกษา ติดตั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม 80 ปี ชั้น 3 Chinese Mandarin, Malay, Vitenamese, Burmese, Lao
25 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัย 25. Adobe Creative Cloud Download สำหรับงานตัดต่อวิดีโอ MOOC และสำหรับการเรียนการสอน การวิจัยและการสนับสนุนการทำงาน สอบถามข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ นายณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์ สำนักหอสมุด โทร 053-873517, 088-2608169 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัย 26. AutoCAD และ AutoDesk ซอฟต์แวร์สำหรับงานออกแบบ สาธารณูปโภค อุตสาหกรรม อาคาร สื่อและการบันเทิง สอบถามข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
27 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัย ยกเลิก 27. SketchUp ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาวัตถุ 3 มิติ ใช้ในงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบเกม และงานออกแบบอื่น ทำงานผ่านระบบ 2 มิติ สอบถามข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
28 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัย 28. SPSS Download Install Guide โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ สอบถามข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ นายณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์ สำนักหอสมุด โทร 053-873517, 088-2608169 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัย ยกเลิก 29. MATLAB Download Install Guide ซอฟต์แวร์ในการคำนวณและการเขียนโปรแกรม โปรแกรมหนึ่ง ที่มีความสามารถครอบคลุมตั้งแต่ การพัฒนาอัลกอริธึม การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และการทำซิมูเลชั่นของระบบ การสร้างระบบควบคุม และโดยเฉพาะเรื่อง image processing และ wavelet การสร้างเมตริกซ์
30 Microsoft Volume Licensing Service Center 30. รวม License Microsoft Install Guide ให้บริการโปรแกรมไมโครซอฟท์ลิขสิทธิ์สำหรับให้บริการบุคลากร สำหรับการใช้งานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
31 Windows Windows 11 Edu_Pro_Ent 64 Bit Ver21H2 Download Install Guide ระบบปฏิบัติการ Windows 11 รุ่น 21H2
32 Windows Windows Server 2022 Datacenter/Standard 64 Bit Download ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2022
33 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัย EndNote 21 (Windows) Download Install Guide โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม เป็นโปรแกรมที่ใช้จัดการข้อมูลบรรณานุกรม โดยรวบรวมและจัดเก็บรายการบรรณานุกรมที่ได้จากการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบของ library สามารถจัดการกับรายการบรรณานุกรมที่จัดเก็บไว้ เช่น การเพิ่ม-ลบรายการการจัดห
34 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัย EndNote 21 (MAC) Download Install Guide โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม เป็นโปรแกรมที่ใช้จัดการข้อมูลบรรณานุกรม โดยรวบรวมและจัดเก็บรายการบรรณานุกรมที่ได้จากการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบของ library สามารถจัดการกับรายการบรรณานุกรมที่จัดเก็บไว้ เช่น การเพิ่ม-ลบรายการการจัดห
35 Microsoft Office Office Pro Plus 2016 Download Office Pro Plus 2016
36 Microsoft Office Office Pro Plus 2013 Download Office Pro Plus 2013
37 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัย Foxit PDF Editor Download Install Guide โปรแกรมแปลงไฟล์เอกสาร PDF (Convert PDF Document) ,เติมลายน้ำ (Add Watermark) ,การรวมไฟล์ (Merge File) ,ใส่รหัส (Add Password) ,จัดเรียงหน้า หรือ สลับหน้า (Sort Page) ,แก้ไขหรือลบข้อความและรูปภาพต่าง ๆ ในไฟล์ PDF ,ลงนามลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital S
38 Microsoft Office Office Professional Plus 2021 64Bit English Download Install Guide โปรแกรม MS Office 2021 เหมาะสำหรับติดตั้งเครื่องส่วนกลาง หรือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์