หน่วยงานที่ดูแล
ประเภทห้อง
ห้อง
การใช้ห้องทั้งหมดของวันที่ 
หน่วยงานที่ดูแล: กองพัฒนานักศึกษา
ปฏิทินห้อง:   ห้องประชุมภูผา (209-4)   

หน่วยงานที่ขอใช้ เรื่อง/หัวข้อประชุม เวลา
ห้องประชุมศิขเรศ(งานอำนวยการ กองพัฒนานักศึกษา)(212-2)
ห้องประชุมภูผา (209-4)
ห้องประชุมศิขรินทร์ (308-2และ308-3)
ห้องประชุมห้วยเรไร (308-6)
ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
สภานักศึกษา
นายไกรครุบฑ์ นามเลย
( ผู้จอง )
เตรียมโครงการพัฒนาศักยภาพสภานักศึกษา 24/2/2567 12:00:00- 24/2/2567 20:00:00
ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา (222-1และ222-2)
ห้องประชุมโรงอาหารเทิดกสิกร
สถานะผ่านการอนุมัติแล้ว สถานะรออนุมัติ