โครงการคิวอาร์โค้ดสำหรับข้อมูลพืชและสมุนไพรในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศป่าบ้านโปง