พนันกีฬาออนไลน์และเกมส์กีฬา eSports ในสังคมไทยยุคดิจิทัล
นักวิจัย :
ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว , ร้อยละความรับผิดชอบ 75 , ตำแหน่งการวิจัย N/A , หน่วยงานที่สังกัด สังคศาสตร์ มช.
วันที่ดำเนินการ :
01/10/2561 - 30/09/2562
บทคัดย่อ :