20307 : โครงการเพิ่มมูลค่างานวิจัยทางพลังงานด้านนวัตกรรมและรางวัลด้านวิจัย
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117