20290 : “ปั้นนวัตกรน้อย” เพื่อการพัฒนาสินค้าเกษตรและการตลาดออนไลน์ในชุมชนตำบลป่าไผ่สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2566)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117