20241 : โครงการอบรมความรู้ทางด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมและจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117