20239 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Jelly popping สมุนไพรระงับกลิ่นปากตำรับสูตรคำภีร์โบราณ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117