20230 : โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการสำหรับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117