20175 : โครงการพัฒนามาตฐานสินค้ากระเป๋าสานจากเส้นพลาสติกกลุ่มไชยบูรณ์จักสาน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117