20127 : โครงการส่งเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้รายวิชาในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ: ความรู้เรื่องเสียงทางภาษาศาสตร์และการเปรียบต่างประโยคพื้นฐานระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117