20097 : โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 7
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117