20049 : โครงการค่ายเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117