20042 : โครงการ "ปรับปรุง-ซ่อมแซม โครงข่ายสายไฟเบอร์เพื่อบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร"
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117