20012 : โครงการบริการวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ :การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องหอมไทย
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117