19923 : โครงการสืบสานวัฒนธรรมพิธีทำบุญครบรอบ 2 ปี วันก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117