19884 : โครงการอบรมสร้างสรรค์รายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านสื่อ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117