19865 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำอาหารและขนมล้านนาพร้อมจัดตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ เพื่อการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารและร้านขนม สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117