19855 : โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อการแข่งขัน: กิจกรรมปั้นดาวนิเทศศาสตร์
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117