19792 : โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตไก่กระดูกดำ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117