19777 : โครงการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45 ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117