19767 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเพื่อสร้างนวัตกรรมโดยใช้ทุนวัฒนธรรมเป็นฐาน : ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมไทย
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117