19725 : โครงการอบรมให้ความรู้ ทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ และแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2566
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117