19716 : โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ :นักวิชาชีพการถ่ายภาพ เทคนิค และการหารายได้จากการถ่ายภาพผ่านแพลทฟอร์มต่างๆ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117