19649 : โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เกษตรพลังงานทดแทนและพัฒนาสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117