19614 : SAS-66 โครงการเข้าร่วมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ "โจโจ้เกมส์ ครั้งที่ 47"
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117