19608 : โครงการเสริมสร้างศาสตร์ด้านการสื่อสาร : คลินิกวิจัยและการสื่อสารสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117