19581 : สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ (สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117