19356 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Eco print สู่ Eco-design เพื่อสร้างอัตลักษณ์ชุมชน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117