19355 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศบนบก พืชสีครามในพื้นที่บ้านนาตอง จังหวัดแพร่ คืนห้อมสู่ป่าธรรมชาติบ้านนาตอง
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117