19326 : โครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนด้วย แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117