19302 : ชุดโครงการ "ป่าเคี่ยมผืนสุดท้ายกับการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์จากต้นเคี่ยมอย่างยั่งยืน"
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117