19283 : โครงการอบรมภาษาเกาหลีและวัฒนธรรมเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117