19184 : การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่นตามมาตรฐานชุมชนของชุมชนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117