18921 : Good Health Strong Heart @ MJU : พัฒนาชาวแม่โจ้งามสง่า สุขภาพกายาดี ใจแกร่ง
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117