18851 : สนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ คอมพิวเตอร์
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117