18847 : การจัดแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-Sport)
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117