18835 : สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการบัญชี
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117