18451 : โครงการค่ายอบรมการทำวิจัยเชิงปฎิบัติการด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล รุ่นที่ 1 บัญชีดิจิทัล
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117