18208 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ: การแสดงออกและการสื่อสารที่แสดงความเกลียดชังและการส่งเสริมการอยู่ร่วมกับบนความแตกต่างและหลากหลายมุมมองจากภาคประชาสังคม
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117