18173 : โครงการนำนักศึกษาเข้าร่วมจัดบู้ธแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117