18110 : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์สำหรับลูกค้าของห้องสมุด
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117