18089 : นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพจากกล้วยไม้เอื้องคำ
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโครงการแบบสาธารณะได้ ถ้าต้องการรายละเอียดโครงการกรุณาติดต่อกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย 3116,3117